Dương Hồng Loan
Lỡ Duyên Phận Rồi Dương Hồng Loan
Tết Quê Hương Dương Hồng Loan
Phận Gái Lỡ Làng Dương Hồng Loan
Phố Núi Chiều Xuân Dương Hồng Loan
Người Tình Không Đến Dương Hồng Loan
Nói Với Người Tình Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Con Đường Mang Tên Em Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Bà Bảy Bán Bánh Bèo Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Gửi vào kỷ niệm Dương Hồng Loan
Đường Về Khuya Dương Hồng Loan
Xa Vắng Dương Hồng Loan
Tình Là Chi Dương Hồng Loan