Lê Sang - Trí Quang - Lê Như

Gõ Cửa Trái Tim Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Đính Ước Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng Lê Sang - Dương Hồng Loan
Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như
Thương Lại Càng Thương Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Người Đã Như Mơ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Xa Quê Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Ghen Vợ Khưu Huy Vũ - Lê Như
Mùa Xuân Đầu Tiên Lê Sang - Kim Chi