Lê Sang - Trí Quang - Lê Như
LK Xác Pháo Nhà Ai Lê Sang - Hồng Quyên
Liên Khúc Duyên Kiếp Lê Sang - Lý Diệu Linh
Hẹn Câu Đá Vàng Mỹ Hạnh - Lê Sang
Yêu Người Chung Vách Lê Sang - Dương Hồng Loan
Yêu Cái Mặn Mà Lê Sang - Dương Hồng Loan
Qua Cầu Cửa Đại Lê Sang - Dương Hồng Loan
Tình Ấm Chiều Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
Hương Tóc Mạ Non Lê Sang - Dương Hồng Loan