Hồng Hạnh Bolero
Thương Lắm Miền Trung Hồng Hạnh Bolero
Thì Thầm Với Dòng Sông Hồng Hạnh Bolero
Trộm Nhìn Nhau Hồng Hạnh Bolero
Tìm Lại Người Xưa Hồng Hạnh Bolero
Tâm Sự Với Anh Hồng Hạnh Bolero
Sao Anh Nỡ Đành Quên Hồng Hạnh Bolero
Quán Nửa Khuya Hồng Hạnh Bolero
Cát Bụi Cuộc Đời Hồng Hạnh Bolero
Câu Đợi Câu Chờ Hồng Hạnh Bolero
Cõi Nhớ Hồng Hạnh Bolero
Đắp Mộ Cuộc Tình Hồng Hạnh Bolero
Con Đường Xưa Em Đi Hồng Hạnh Bolero
Người Thương Kẻ Nhớ Hồng Hạnh Bolero
Ngày Còn Anh Bên Tôi Hồng Hạnh Bolero