Nguyễn Đình Vũ
Mất Em Trong Vòng Tay Nguyễn Đình Vũ - Tâm Minhon
Những Ngày Qua Hạnh Phúc Nguyễn Đình Vũ - Tâm Minhon
Bản Tính Sói Nhân (Dance Ver.) Nguyễn Đình Vũ - Tâm Minhon
Kỷ Niệm Học Trò Nguyễn Đình Vũ - Tâm Minhon
Túp Lều Vàng (Remix) Nguyễn Đình Vũ - Nboro
Yêu Là Cưới (Remix) Nguyễn Đình Vũ
Nhỏ Ơi (Cover) Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa (Cover) Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
7 Love Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
Túp Lều Vàng Nguyễn Đình Vũ - Ut Nhi Mino
Tàu Về Quê Hương (Remix) Nguyễn Đình Vũ - Ut Nhi Mino
Vợ Người Ta (Remix) Nguyễn Đình Vũ
Vách Ngọc Ngà (Cover) Nguyễn Đình Vũ