Nguyễn Đình Vũ
Khuất Xa Nguyễn Đình Vũ - Ân Khải Minh
Em Đã Buông Tay Nguyễn Đình Vũ
Mình Đừng Gặp Nhau Nguyễn Đình Vũ
Anh Ngoại Tình Em Biết Nguyễn Đình Vũ
Lặng Lẽ Nhìn Em Nguyễn Đình Vũ
Bù Nhìn Ở Trong Gương Nguyễn Đình Vũ
Màu của mưa Nguyễn Đình Vũ
Dối lừa Nguyễn Đình Vũ
Chỉ Vì Anh Nguyễn Đình Vũ
Trắng xóa Nguyễn Đình Vũ - Bảo Thạch
Hạnh Phúc Thoáng Qua Nguyễn Đình Vũ
Hãy Xem Như Là Nguyễn Đình Vũ
Điều Gì Làm Anh Yêu Em Nguyễn Đình Vũ