Randy - Lê Sang
Thương Về Miền Trung Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Huế Xưa Lê Sang - Trường Sơn
Cho Vừa Lòng Em Lê Sang - Dương Hồng Loan
Chơi Vơi Phượng Buồn Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Lk trộm nhìn nhau Nhiều Nghệ Sĩ - Lê Sang
Ghen Chồng Lê Sang - Lê Như
Chung Vầng Trăng Đợi Lê Sang - Lê Như
Tình Duyên Đầu Năm Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Một Mình Thôi Trang Anh Thơ - Randy
Đừng nói xa nhau Lê Sang - Băng Nhi