Trần Nhật Quang - Sơn Hạ - Dương Hồng Loan
Chung Một Dòng Sông Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Làm Dâu Xứ Lạ Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Quê Hương Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Nonstop Miền Nam Lương Gia Huy - Dương Hồng Loan
Tình Quê Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Xuân Quê Ta Lê Sang - Dương Hồng Loan
Liên Khúc Về Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Làm Dâu Xứ Lạ Dương Hồng Loan - Đoàn Ngọc Tuấn
Liên Khúc Về Quê Dương Hồng Loan
Nhớ Về Sông Hậu Dương Hồng Loan
Khổ Tâm Dương Hồng Loan
Đám Cưới Người Ta Trần Nhật Quang
Tiếng Sét Ái Tình Trần Nhật Quang