Đông Nguyễn - Hoàng Thiên Kiều
Giận nhau một tuần Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Áo đẹp nàng dâu Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Áo Đẹp Nàng Dâu Phương Lan - Đông Nguyễn
Sến Đông Nguyễn
Duyên hồng Đông Nguyễn
Đừng bỏ anh mà đi Đông Nguyễn - Đông Phương Bảo
Xin làm người xa lạ Nhật Linh - Đông Nguyễn
Mùa đông của anh Lưu Ánh Loan - Đông Nguyễn
Lk Kiếp cầm ca Trần Xuân - Đông Nguyễn
Lk Giọng ca dĩ vãng Trần Xuân - Đông Nguyễn
Lk Biết đến bao giờ Trần Xuân - Đông Nguyễn
Lk Ai cho tôi tình yêu Trần Xuân - Đông Nguyễn
Lá thư cuối cùng Đông Nguyễn