Vân Quang Long
Nụ hôn của cha Vân Quang Long
Hứa và nói đi em Vân Quang Long
Áo len Vân Quang Long
Bói tình yêu Vân Quang Long
Cánh hoa tàn phai Vân Quang Long
Đôi bờ tình yêu Vân Quang Long
Đêm cô đơn Cẩm Ly - Vân Quang Long
Có em tuyệt vời Vân Quang Long
Định mệnh cay đắng Vân Quang Long - Lê Uyên Nhi
Hối tiếc Vân Quang Long
Em có nhớ anh Vân Quang Long