Nhiều Nghệ Sĩ - Trường Sơn

LK Chiều Mưa Remix Nhiều Nghệ Sĩ - Kim Thư
LK Kỷ Niệm Nào Buồn Nhiều Nghệ Sĩ - Kim Thư
Câu chuyện đầu năm Nhiều Nghệ Sĩ - Kim Thư
Ru Lại Câu Hò Nhiều ca sĩ
Ơn Nghĩa Mẹ Cha Đoàn Minh - Trường Sơn
Nhật Ký Ba Thằng Bạn Đoàn Minh - Nhiều Nghệ Sĩ
Yêu Một Mình Trường Sơn
Tình Xưa Trường Sơn
Tình Trong Mộng Trường Sơn