Dương Hồng Loan
Cánh Thiệp Đầu Xuân Dương Hồng Loan
Xuân Đẹp Làm Sao Dương Hồng Loan
Mùa Xuân Xôn Xao Dương Hồng Loan - Bằng Chương
Xuân Gọi Dương Hồng Loan
Chiều Qua Phà Hậu Giang Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Quên Cây Cầu Dừa Dương Hồng Loan
Mưa Chiều Miền Trung Dương Hồng Loan
LK Miền Tây Quê Tôi Tình Quê Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
LK Mời Anh Về Thăm Quê Em Dương Hồng Loan - Trí Quang
Nonstop Miền Tây Lương Gia Huy - Dương Hồng Loan
Chung Một Dòng Sông Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Làm Dâu Xứ Lạ Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan