Phi Bằng - Dạ Thảo My
Sầu Tím Thiệp Hồng LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Ngày Xưa Anh Nói LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Một Lần Thôi Dạ Thảo My
Một Chuyến Xe Hoa Quốc Vũ - Dạ Thảo My
Lưu Bút Ngày Xanh Nhiều Ca Sỹ - Dạ Thảo My
LK Hình Bóng Quê Nhà LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Huế Xưa Dạ Thảo My
Hoa Nở Về Đêm Dạ Thảo My
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Tết

Nhiều ca sĩ

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07