Cẩm Như - Phước Lộc - Đăng Nguyên
Đừng Nói Xa Nhau Phước Lộc - Hương Ly
Ai Khổ Vì Ai Hương Ly - Phước Lộc
Ai Nhớ Chăng Ai Phước Lộc
Sầu Tím Thiệp Hồng Phước Lộc - Trang Hương
Tình Thắm Duyên Quê Hương Ly - Phước Lộc
Lk Thất Tình Phước Lộc
Hỡi Người Tình Phước Lộc
Bóng Mẹ Phước Lộc
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Phước Lộc - Đăng Nguyên
Lầm Phước Lộc
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

01
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

05
06
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

05
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

06
Câu Hẹn Câu Thề

Đình Dũng

07