Trần Xuân - Hồng Quyên
Bông Ô Môi Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Chị Đi Tìm Em Thùy Dương - Hồng Quyên
Sau Lần Hẹn Cuối Dương Ngọc Thái - Hồng Quyên
Sông Quê Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Chỉ vì yêu em Trần Xuân
LK Người tình không đến Hồng Quyên - THU TRANG MC
Thiên Duyên Tiền Định Trần Xuân - Mai Lệ Quyên
LK Tuổi Học Trò Nhiều ca sĩ
LK Mưa Nửa Đêm Nhiều ca sĩ