Khưu Huy Vũ
Bến Sông Chờ Khưu Huy Vũ
Trách Ai Vô Tình Khưu Huy Vũ
Vùng Lá Me Bay Khưu Huy Vũ
Tình Nghèo Có Nhau Hà My - Khưu Huy Vũ
Về Đâu Mái Tóc Người Thương Khưu Huy Vũ - Bạch Công Khanh
Trách Ai Vô Tình Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Con Đường Mang Tên Em Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
Sao Em Lừa Dối Khưu Huy Vũ
Yêu Chị Hai Lúa Khưu Huy Vũ
U Là Trời Khưu Huy Vũ
Duyên Ta Trời Ban Khưu Huy Vũ - Kim Ny Ngọc