Trường Sơn
Chờ Người Trường Sơn - Nguyễn Phương Quỳnh
Chiều Mưa Giông Trường Sơn
Câu Chuyện Đầu Năm Nhiều Nghệ Sĩ - Trường Sơn
Bưởi Ơi Trường Sơn
Bông Bí Sầu Trường Sơn
Bài Thơ Tình Trường Sơn
Áo Mới Cà Mau Trường Sơn
Anh Thương Cô Út Đưa Đò Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Ánh Đạo Vàng Trường Sơn
Trót Đã Yêu Em Trường Sơn - Lưu Ánh Loan