Lưu Chí Vỹ
Giận Hờn Lưu Chí Vỹ
Đò Xưa Quay Về Lưu Chí Vỹ
Làm Dâu Xứ Lạ Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Câu Ba Bạc Liêu Lưu Chí Vỹ
Yêu Người Chung Vách Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Ai Cho Tôi Tình Yêu Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Cõi nhớ Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Chuyến đò không em Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Bài Ca Kỉ Niệm Lưu Chí Vỹ - Châu Ngọc Linh
Lk Hit Lưu Chí Vỹ