Ngọc Kiều Oanh

Xuân Xa Nhà Ngọc Kiều Oanh
Cát Bụi Cuộc Đời Ngọc Kiều Oanh
Sông Quê Thanh Hiền - Ngọc Kiều Oanh
Duyên Phận Ngọc Kiều Oanh
Mấy Nhịp Cầu Tre Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
Chuyện Người Con Gái Ngọc Kiều Oanh
Đừng Nói Xa Nhau Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
Con Quy Y Tam Bảo. Ngọc Kiều Oanh
Em Về Miền Tây. Ngọc Kiều Oanh
Gió Lên. Ngọc Kiều Oanh
Tình Ca Dâng Mẹ. Ngọc Kiều Oanh