Khánh Du - Quý Bình
Đất Nước Tình Yêu Hứa Mỹ Tịnh - Khánh Du
Hồn Quê Quý Bình - Tố My
Người Yêu Cô Đơn Tùng Anh - Quý Bình
Gặp Lại Cố Nhân Tùng Anh - Quý Bình
Nói Với Người Tình Việt Hoà - Quý Bình
Tình đầu tình cuối Khánh Du - Quý Bình
Sầu tím thiệp hồng Khánh Du - Quý Bình
Qua cơn mê Khánh Du
Lòng mẹ Khánh Du
Cỏ úa Khánh Du - Quý Bình
Cây đàn bỏ quên Dương Triệu Vũ - Khánh Du