Lương Tấn Đạt

Tiếng khóc trẻ thơ Lương Tấn Đạt
Thương nhớ mợ Hai Lương Tấn Đạt
Sóc sờ bai Sóc Trăng Lương Tấn Đạt
Người tình trăm năm Lương Tấn Đạt
Người mang tâm sự Lương Tấn Đạt
Ngày còn em bên tôi Lương Tấn Đạt
Mình ơi Lương Tấn Đạt
Lỗi hẹn cùng ca dao Lương Tấn Đạt
Hoa tím ngày xưa Lương Tấn Đạt
Hai mái nhà tranh Lương Tấn Đạt
Đừng nhắc chuyện lòng Lương Tấn Đạt
Chuyện đời tôi Lương Tấn Đạt
Bến sông buồn Lương Tấn Đạt
Anh về miền Tây Lương Tấn Đạt