Phương Anh - Phương Ý
Mùa Xuân Xa Quê Phương Anh - Phương Ý
Mai Em Theo Chồng Phương Anh - HamLet Trương
Câu Chuyện Đầu Năm Phương Ý - Phương Anh Bolero
Chiều Xuân Xa Nhà Phương Ý - Phương Anh Bolero
Ngày Xưa Anh Nói Phương Anh - Huỳnh Thật
Tình Bơ Vơ Phương Anh - Huỳnh Thật
Hai Mùa Noel Phương Anh - Huỳnh Thật
Đính Ước Phương Anh - Huỳnh Thật
Đêm Tâm Sự Phương Anh - Huỳnh Thật
Tâm Sự Ngày Xuân Phương Ý - Phương Anh Bolero
What is the luv LK - Phương Anh