Hồ Quang Lộc

Nhớ Về Mưa Bụi Hồ Quang Lộc
Ngày Xuân Tái Ngộ Hồ Quang Lộc
Con Bướm Xuân Hồ Quang Lộc
Chúc Tết Hồ Quang Lộc
Liên Khúc Đón Xuân Hồ Quang Lộc
Xuân Đẹp Làm Sao Hồ Quang Lộc
Khúc Xuân Remix Hồ Quang Lộc
Lỡ Mối Duyên Quê Hồ Quang Lộc - Hồng Phượng
Lưu Bút Ngày Xanh Hồ Quang Lộc - Kim Linh