VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang
Chào Anh Hoàng Mai Trang
Xuân Này Anh Đã Có Em Hoàng Mai Trang - Đông Nguyễn
Vì Sao Sáng Trong Em Hoàng Mai Trang
Trăng Lạnh Hoàng Mai Trang
Tình Đơn Hoàng Mai Trang
Tiếng Đàn Hoàng Mai Trang
Em Đi Hoàng Mai Trang
Hẹn Với Xuân Hẹn Với Tình Hoàng Mai Trang - Đông Nguyễn
Hoa Panse VŨ HẢI