Lưu Ánh Loan
Như Đã Dấu Yêu Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Người Đã Như Mơ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Xa Quê Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Giấc Mơ Có Anh Lưu Ánh Loan
Em Về Miền Tây Lưu Ánh Loan
Duyên Tình Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
Chuyện Chúng Mình 2 Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
Đế Vương

Đình Dũng

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06