Linh Mục Quang Lâm
Tiếng Muôn Thiên Thần Linh Mục Quang Lâm
Con Xin Cám Ơn Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Cung Chúc Trinh Vương Linh Mục Quang Lâm
Cùng Đi Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Dâng Hiến Cho Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Dâng Hoa Năm Sắc Linh Mục Quang Lâm
Dâng Nến Linh Mục Quang Lâm
Hình Bóng Mẹ Hiền Linh Mục Quang Lâm
Hoa Đời Dâng Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Chúc Mừng Giáng Sinh Linh Mục Quang Lâm
Hương Trầm Tiến Dâng Linh Mục Quang Lâm
Khúc Ca Belem Linh Mục Quang Lâm
Khúc Ca Mừng Xuân Linh Mục Quang Lâm
Lời Dâng Đầu Năm Linh Mục Quang Lâm
Lỗi Lầm Của Con (Ver. 1) Linh Mục Quang Lâm