Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist

Tết Là Tết Tuấn Anh - Thi Phượng
Khúc Hát Ân Tình Tuấn Anh - Thi Phượng
Hình Ảnh Người Em Không Đợi Tuấn Anh - Thi Phượng
Gặp Nhau Làm Ngơ Tuấn Anh - Thi Phượng
Như Giấc Chiêm Bao Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Một Dại Khờ Một Tôi Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
Tình Kỹ Nữ Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Chiếc Lá Cuối Cùng Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Bài Tình Ca Cho Em Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Ru Mãi Ngàn Năm Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Chiều Không Em Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
Có Một Ngày Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
Nỗi Nhớ Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
Chiều Một Mình Qua Phố Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist