Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Khưu Huy Vũ - Bích Phương
Có bao giờ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Con Đường Xưa Em Đi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Chuyến Đò Không Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Bông Ô Môi Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Áo Mới Cà Mau Khưu Huy Vũ - Phùng Ngọc Huy
Con Đường Xưa Em Đi Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Bóng Dáng Mẹ Hiền Khưu Huy Vũ - Vũ Luân
Bà Năm Khưu Huy Vũ
Ba Tháng Tạ Từ Khưu Huy Vũ
Đổi Thay Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ