Mạnh Quỳnh
Ngày Vui Hai Đứa Mạnh Quỳnh - Như Quỳnh
Căn nhà màu tím Tân cổ Mạnh Quỳnh - Phi Nhung
Tôi vẫn nhớ Mạnh Quỳnh - Khả Tú
Đám cưới trên đường quê Mạnh Quỳnh - Khả Tú
Bọt mưa Mạnh Quỳnh - Khả Tú
Đám cưới trên đường quê Mạnh Quỳnh - Khả Tú
Tình bơ vơ Mạnh Quỳnh
Đưa Em Vào Hạ Mạnh Quỳnh
Máu Chảy Về Tim Mạnh Quỳnh
Quán Nửa Khuya Mạnh Quỳnh