Hữu Thọ

Thương Quá Việt Nam Hữu Thọ - Lưu Ánh Loan
Xuân tình Hữu Thọ - Mai Yến Chi
Xuân quê tôi Hữu Thọ - Mai Yến Chi
Chùa tôi Hữu Thọ
Vì đó là em Hữu Thọ
Tình xưa Hữu Thọ
Sa mưa giông Hữu Thọ
Lý quạ kêu Hữu Thọ