Dương Đình Trí - Thanh Ngân

Chiếc Xuồng Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Bánh Bông Lan Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Bạc Trắng Lửa Hồng Dương Đình Trí - Chương Đan
Ánh Trăng Hiểu Lòng Tôi Dương Đình Trí - Chương Đan
Hương tóc mạ non Thanh Ngân - Phương Thế Tâm
Lưu luyến tình quê Thanh Ngân - Minh Kỳ
Cô gái tưới đậu vọng cổ Trọng Phúc - Thanh Ngân
Lời chúc xuân vọng cổ Trọng Hữu - Thanh Ngân
Bến nhớ Thanh Ngân
Đèn khuya Thanh Ngân
Ca dao Thanh Ngân