Dương Đình Trí - Thanh Ngân

Bánh bông lan ca cổ Dương Đình Trí - Trung Hậu
Lạy phật Quan Âm Dương Đình Trí - Tốp ca
Cửa Phật từ bi Dương Đình Trí
Bông hồng tôn kính mẹ cha Dương Đình Trí - Lệ Thủy
Mùa xuân cưới em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Miền Tây quê tôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Tình đời Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Mưa bụi 2 Dương Đình Trí - Thanh Ngân