La Hoàng Phúc
Tổn Thương La Hoàng Phúc
Trả Hết Nợ Beat La Hoàng Phúc
Ngã 3 Đường La Hoàng Phúc
Ngày Không Em La Hoàng Phúc
Người Ta Hay Nói La Hoàng Phúc
Ngã 3 Đường Beat La Hoàng Phúc
Chỉ Là Vai Diễn La Hoàng Phúc
Xóa Hết Beat La Hoàng Phúc
Xóa Hết La Hoàng Phúc
Ngày Không Em Beat La Hoàng Phúc
Bỏ Quên Thanh Xuân La Hoàng Phúc
Còn Gì Nữa Đâu La Hoàng Phúc