Hồ Quang Lộc - Khang Lê

Nhớ Quê Mẹ Hồ Quang Lộc
Mưa Nửa Đêm Hồ Quang Lộc
Mandoley Hồ Quang Lộc
Khiêu Vũ Bên Em Hồ Quang Lộc
Con Tim Mù Lòa Hồ Quang Lộc
Tết Quê Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
LK Mùa Đông Hồ Quang Lộc
Duyên Kiếp (feat) Hồ Quang Lộc
Phượng Buồn Hồ Quang Lộc - Mai Phương Thảo
Anh ở Đầu Sông Em Cuối Sông Hồ Quang Lộc - Diễm Quỳnh
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Hồ Quang Lộc - Vy Thúy Hằng
Đường Về Hai Thôn Hồ Quang Lộc - Vy Thúy Hằng