Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan

Hãy Quên Anh Khưu Huy Vũ
Kiếp Đỏ Đen Khưu Huy Vũ - Dương Cường
Anh Ba Hưng Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Tội Tình Lâm Chấn Khang - Khưu Huy Vũ
Hành Trang Giã Từ Tùng Anh - Lưu Ánh Loan
Đưa Em Vào Hạ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Đan Áo Mùa Xuân Lưu Ánh Loan
Đam Mê Lưu Ánh Loan
Mang Sáo Qua Sông Khưu Huy Vũ - Phi Bằng
LK Miền Tây Quê Tôi Tình Quê Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan