Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan

Con Tim Tan Vỡ Hoàng Nhật Minh - Lưu Ánh Loan
Cầu Cho Cha Mẹ 2 Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Bóng Nhỏ Giáo Đường Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Xin Trả Tôi Về Lưu Ánh Loan
Hái Hoa Rừng Cho Em Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Duyên Thắm Lưu Ánh Loan
Hãy Quên Anh Khưu Huy Vũ
Kiếp Đỏ Đen Khưu Huy Vũ - Dương Cường
Anh Ba Hưng Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Tội Tình Lâm Chấn Khang - Khưu Huy Vũ
Hành Trang Giã Từ Tùng Anh - Lưu Ánh Loan
Đưa Em Vào Hạ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

01
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

02
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

06
07
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

05
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

06
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

07