Diệu Thắm

Cõi Nhớ Diệu Thắm
Dang Dở Tình Buồn Công Hoan - Diệu Thắm
Đường Về Hai Thôn Công Hoan - Diệu Thắm
Duyên Phận Diệu Thắm
Gõ Cửa Trái Tim Diệu Thắm
Mùa Xuân Cưới Em Công Hoan - Diệu Thắm
Tình Ấm Chiều Quê Công Hoan - Diệu Thắm