Hà Anh Tuấn
Đừng Quên Nhau Hà Anh Tuấn
Hoàng Hôn Hà Anh Tuấn
Như Yêu Lần Đầu Hà Anh Tuấn - Phương Linh
Qua Đêm Nay Hà Anh Tuấn - Phương Linh
Cuộc Chiến Hà Anh Tuấn
Vô Hình Hà Anh Tuấn
Thủy Tinh Hà Anh Tuấn
Nhịp Si Mê Hà Anh Tuấn
Cứ Thế (LAVA) Hà Anh Tuấn
Dung Nham (LaVa) Hà Anh Tuấn
Bóng Mưa Hà Anh Tuấn
Con Quay Hà Anh Tuấn
Gánh Hàng Rau Hà Anh Tuấn
Lời Nhắn Số 4 Hà Anh Tuấn