Saka Trương Tuyền

Nửa Vầng Trăng (Remix) Saka Trương Tuyền
Lạy Phật Quan Âm Saka Trương Tuyền
Ít Nhưng Dài Lâu (Remix) Saka Trương Tuyền
Ít Nhưng Dài Lâu Saka Trương Tuyền - Lưu Hưng
Chữ Tình Hơn Chữ Tiền Saka Trương Tuyền
Con Bướm Xuân (Remix) Saka Trương Tuyền - Lâm Triệu Minh
Buồn Của Anh Saka Trương Tuyền
Vọng Cổ Tình Xuân Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Tương Tư Nàng Ca Sĩ Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Câu Chuyện Đầu Năm Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Trách Ai Vô Tình Remix Saka Trương Tuyền
Trách Ai Vô Tình Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Dù Anh Nghèo (Remix) Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ