Hồ Quang Lộc - Thy An
Bây Giờ Tháng Mấy Hồ Quang Lộc
Tết Xa Mẹ Hồ Quang Lộc
Thà Trắng Thà Đen Hồ Quang Lộc
Tết Miền Tây Hồ Quang Lộc
Tím Buồn Bông Khế Hồ Quang Lộc
Tơ Hồng Remix Thu Trang - Hồ Quang Lộc
Chuyện Hẹn Hò Phương Thùy - Hồ Quang Lộc
Yêu Em Dài Lâu Thúy Hường - Hồ Quang Lộc
Dịu Dàng Sắc Xuân Thúy Hường - Hồ Quang Lộc
Cô Thắm Về Làng Hồ Quang Lộc - Thy An
Chuyện Tình Không Dĩ Vãng Ngọc Thảo - Hồ Quang Lộc