Masew - Rapper Khói
Cưới Thôi Masew - B Ray
Cưới thôi Nhiều ca sĩ
Ái Nộ Masew - Khôi Vũ
Nhất Thân Masew - Khôi Vũ
Thương Masew - Dickson
Thương (Remix) Masew - Dickson
Cao Ốc 20 Nhiều ca sĩ
Love Rapper Khói
Mưa Rapper Khói