Võ Minh Lâm

Hành Trình Trên Đất Phù Sa (Remix) Võ Minh Lâm - Khưu Huy Vũ
Nối Lại Trầu Cau Võ Minh Lâm - Như Huỳnh
Qua Cơn Mê (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Thu Vân
LK Vợ Chồng Son Võ Minh Lâm - Quế Trân
Bài Không Tên Số 50 (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Quế Trân
Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Quế Trân
Tựa Cánh Bèo Trôi (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Như Huỳnh
Cây Vông Đồng (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Quế Trân
Đồi Thông Hai Mộ (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Nhiều Ca Sĩ
Biển Tình (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Thu Vân
Phận Tơ Tằm (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Như Huỳnh