Mạnh Quỳnh - Duy Trường
Kẻ Đau Tình Mạnh Quỳnh
Chôn Sâu Tình Cũ Mạnh Quỳnh
Ước Mộng Mùa Xuân Mạnh Quỳnh - Dương Huệ
Kẻ Tình Si Mạnh Quỳnh
Cánh Thư Quê Nhà Mạnh Quỳnh
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Mai Của Lòng Tôi Mạnh Quỳnh
Trách Ai Bây Giờ Mạnh Quỳnh