Xuân Trang - Khang Lê
Vó ngựa trên đồi cỏ non Trung Hậu - Khang Lê
Tình muộn Trung Hậu - Khang Lê
Thương cô gái bến tre Khang Lê - Khánh Anh
Nói với người tình Trung Hậu - Khang Lê
Ngày đá đơm bông Trung Hậu - Khang Lê
Một mình thôi Trung Hậu - Khang Lê
Mẹ từ bi Khang Lê
Khi đã yêu Hà My - Khang Lê
Giọng ca dĩ vãng Hà My - Khang Lê
Giã từ cố đô Hà My - Khang Lê
Đám cưới nghèo Khang Lê - Bảo Vân