Hồ Quang Hiếu
Không Còn Nước Mắt Hồ Quang Hiếu
Yêu Trong Nỗi Nhớ Hồ Quang Hiếu
Lặng Nhìn Thời Gian Hồ Quang Hiếu - Nipe
Chú Rể Hồ Quang Hiếu
Thư Gửi Em Hồ Quang Hiếu
Miền Trung Trong Tôi Hồ Quang Hiếu
Mưa Của Ngày Xưa Hồ Quang Hiếu
Nơi Ấy Con Tìm Về Hồ Quang Hiếu
Anh Làm Em Đau Phạm Trưởng - Hồ Quang Hiếu
Mình Cưới Nhau Nhé Lương Bích Hữu - Hồ Quang Hiếu
Chỉ Là Anh Đang Mơ Hồ Quang Hiếu
Đám Cưới Miền Quê Lương Bích Hữu - Hồ Quang Hiếu
Quay Cuồng Hồ Quang Hiếu
Xin Đừng Hái Hoa Hồ Quang Hiếu