Phương Thanh
Người Buồn Trời Đổ Cơn Mưa Phương Thanh - Nguyễn Minh Cường
Chân Mây (Live Performance) Phương Thanh - K-ICM
Chân Mây Phương Thanh - K-ICM
Xót Xa Phương Thanh
Về Quê Phương Thanh
Trách Ai Vô Tình Phương Thanh
Tình Đơn Phương Phương Thanh
Quê Nhà Phương Thanh
Nhớ Nhau Hoài Phương Thanh