Trách Ai Vô Tình
Phương Thanh
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Chúa

Tina Ngọc Nữ

Gõ Cửa

Hương Ngọc Vân

Không Phải Tại Chúng Mình

Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên

Lk1 Khúc Ca Ngày Mùa

Tống Hạo Nhiên - Nhiều Ca Sĩ

Thiệp Hồng Viết Tên Em

Thanh Nhàn - Võ Như Loan