Trương Quỳnh Anh - Nguyễn Phi Hùng

Anh Còn Ở Đó Không? Trương Quỳnh Anh
Bố Ơi Kể Chuyển Con Nghe Nguyễn Phi Hùng - Suri Kim Anh
Em Muốn Cùng Anh Về Nhà Trương Quỳnh Anh - Rapper PD Seven
Không Còn Mùa Thu Nguyễn Phi Hùng
Nơi Đâu Cũng Là Nhà Nguyễn Phi Hùng
Gieo Nguyễn Phi Hùng
Chân Tình (Remix) Nguyễn Phi Hùng
Sức Sống Trường Sa Nguyễn Phi Hùng