Trương Quỳnh Anh - Nguyễn Phi Hùng
Tình biển Nguyễn Phi Hùng
Make life better Nguyễn Phi Hùng
Xe Đạp Teen Trương Quỳnh Anh - Nguyễn Hoàng Nam
Có Lý Có Tình Trương Quỳnh Anh - Vân Quang Long
Feliz navidad Nguyễn Phi Hùng
Cuoc song la khong doi cho Nguyễn Phi Hùng
Bien hat chieu nay Nguyễn Phi Hùng
Triệu Đóa Hồng Nguyễn Phi Hùng
Dáng em (remix) Nguyễn Phi Hùng
Như chưa từng chia tay Nguyễn Phi Hùng
Đoản ca xuân Vy Oanh - Nguyễn Phi Hùng