Khắc Quốc Hải
Đắp Mộ Cuộc Tình Khắc Quốc Hải
Mùa Xuân Nhớ Mẹ Khắc Quốc Hải
Sao Đổi Ngôi Khắc Quốc Hải - Thảo Vy
Trả Lại Em Khắc Quốc Hải - Thảo Vy
Thuyền Xa Bến Đỗ Khắc Quốc Hải
Tà Áo Cưới Khắc Quốc Hải
Tôi Không Cô Đơn Khắc Quốc Hải
Người Đã Như Mơ Khắc Quốc Hải
Giọt Lệ Đài Trang Khắc Quốc Hải
Tình Huế Khắc Quốc Hải
Tình đời Khắc Quốc Hải - Thảo Vy